پایان نامه اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی

اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی (ADHD) عبارتست از بی توجهی و بیش فعالی- تکانشگری. بی توجهی با رفتارهایی چون بی دقتی، فراموشکاری در فعالیت های روزمره، و سایر مشکلات توجه مشخص     می شود. عنصر بیش فعالی تکانشگری به خرده تیپ های بیش فعالی و تکانشگری … Continue readingپایان نامه
اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی

پایان نامه در مورد  اختلال های خوردن و اختلال های کنترل تکانه

افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی چهار نشانه را تجربه می کنند. آنها نمی توانند وزن طبیعی خود را حفظ کنند یا از حفظ آن امتناع می کنند، با اینکه خیلی سبک وزن هستند، ترس شدیدی از افزایش وزن یا چاق شدن دارند، برداشت تحریف … Continue readingپایان نامه در مورد 
اختلال های خوردن و اختلال های کنترل تکانه

منابع پایان نامه با موضوع تاثیر اختلال روانی بر خانواده

معمولاً حتی قبل از اینکه یک فرد مبتلا به اختلال روانی توسط متخصص ارزیابی شده باشد، خانواده تحت تاثیر رفتار و پریشانی او قرار گرفته است. میزان این تاثیر تا اندازه ای به ماهیت اختلال و تحرکات یا پویش های خانواده بستگی دارد. معمولاً اعضای … Continue readingمنابع پایان نامه با موضوع
تاثیر اختلال روانی بر خانواده

پایان نامه ارشد : نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

نظریه های مختلف شاخص ها و مفهوم سازی های مختلفی از مکانیسم های دفاعی دارند: دیدگاه کلاین[۱]: ملانی کلاین معتقد بود که کودکان از همان اوایل طفولیت برای محافظت از خود در برابر اضطرابی که خیال های ویران گر خودشان آن را برمی انگیزاند، چند … Continue readingپایان نامه ارشد :
نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

پایان نامه کامل : اختلال های شخصیت

اختلال شخصیت عبارت است از الگوی بادوام و ناسازگارانه ی تجربه ی درونی و رفتار، که برمی گردد به زمان نوجوانی یاجوانی، که حداقل در دو زمینه ی زیر آشکار می شود: شناخت، هیجان پذیری، عملکرد میان فردی، کنترل تکانه. این الگو انعطاف ناپذیر در … Continue readingپایان نامه کامل :
اختلال های شخصیت

راهنمای پایان نامه در مورد اختلال های خُلقی

اختلال خُلقی عبارت است از آشفتگی در حالت هیجانی یا خُلق فرد. افراد این آشفتگی را بصورت افسردگی شدید، شعف بیش از حد، یا آمیزه ای از این حالت های هیجانی تجربه می کنند. دوره، مدت زمان محدودی است که طی آن نشانه های شدید … Continue readingراهنمای پایان نامه در مورد
اختلال های خُلقی

راهنمای پایان نامه – اختلال های اضطرابی

اختلال های اضطرابی با تجربه انگیختگی فیزیولوژیکی، نگرانی یا احساس وحشت، گوش به زنگی، اجتناب و گاهی ترس یا فوبی خاص، مشخص می شود. اختلال وحشتزدگی با حملات وحشتزدگی مکرر مشخص می شود؛ احساس شدید و ناراحتی جسمانی. این اختلال اغلب همراه با آگورافوبی یافت … Continue readingراهنمای پایان نامه –
اختلال های اضطرابی

مقاله (پایان نامه) اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی

محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی محور II شامل مجموعه اختلال هایی هستند که بیانگر ویژگی های بادوام شخصیت یا توانایی های فرد هستند. یک مجموعه از این اختلال ها، اختلال های شخصیت هستند. این اختلال ها، صفات شخصیتی هستند که انعطاف … Continue readingمقاله (پایان نامه)
اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی

پایان نامه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

تشخیص و طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) DSM، نظام چندمحوری است، به این معنی که هر فرد مبتلا به اختلال روانی را می توان براساس پنج محور کارکردی مختلف که هرکدام نماینده ی جوانب گوناگونی از زندگی شخص اند، بررسی کرد. … Continue readingپایان نامه
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی