اسکارلت تیمپتون و گربه اش | بیماری

: اسکارلت تیمپتون وقتی که فقط ۱۰ ماهه بود به دلیل مریضی سرطان نادری که داشت در کلینیک مایو در مینه سوتا تحت جراحی قرار گرفت و دست چپش ورداشته شد تا از سرطان رهایی یابد. این گربه کوچیک به نام داک هم وقتی که می خواسته س خودشو گرم کنه دستش در تسمه فن موتور خودرو گیر کرده و آسیب شدید دیده بود. داک در کمپ حیوانات والی در سن جاسینتو نگهداری می شد. وقتی که والدین اسکارلت گربه رو می بینن تصمیم می گیرن که سرپرستی اونو بردوش گرفته و اونو واسه کریسمس به اون هدیه بدن. به گفته مادر اسکارلت، اسکارلت و داک با هم دوستان خوبی شدن.

: اسکارلت تیمپتون و گربه اش

منبع:

O.C. Girl and Kitten, Both Amputees, Become New Best Friends

A 2-year-old amputee found the perfect pet: Holly, a kitten with a missing leg

منبع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *