پایان نامه کامل : اختلال های شخصیت

اختلال شخصیت عبارت است از الگوی بادوام و ناسازگارانه ی تجربه ی درونی و رفتار، که برمی گردد به زمان نوجوانی یاجوانی، که حداقل در دو زمینه ی زیر آشکار می شود: شناخت، هیجان پذیری، عملکرد میان فردی، کنترل تکانه. این الگو انعطاف ناپذیر در موقعیت های شخصی و اجتماعی گوناگون آشکار میشود و پریشانی یا اختلال به بار می آورد. از آنجاییکه اختلال های شخصیت کل ساختار موجودیت فرد را در برمی گیرند، متخصصان بالینی معمولاً آنها را چالش انگیزترین اختلال های روانی برای درمان می دانند. اختلال های شخصیت مشکلات درون درمانی و میان فردی عمده ای ایجاد میکنند و به اختلال طولانی مدت منجر می شوند. تشخیص اختلال های شخصیت دشوار است، زیرا تعدادی از آنها ویژگی های مشترکی دارند که همین مایه ی نگرانی از پایایی و اعتبار این تشخیص هاست. DSM-IV-TR از تشخیص های مجزایی استفاده می کند که براساس ویژگی های مشترک، به سه گروه دسته بندی می شوند. گروه الف از اختلال های شخصیت پارانوید، اسکیزوید، و اسکیزوتایپی تشکیل می شود، که در ویژگی های رفتار عجیب و غریب نا مأنوس سهیم اند. گروه با اختلال های شخصیت ضداجتماعی، مرزی، نمایشی، و خودشیفته را شامل می شود. افراد مبتلا به این     اختلال ها بیش از حد نمایشی، هیجانی، دمدمی، یاغیرقابل پیش بینی هستند. در گروه ج اختلال های شخصیت اجتنابی، وابسته، وسواسی قرار دارند. اینها باهم دسته بندی شده اند، زیرا که رفتارهای مضطرب و بیمناک را در بردارند.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی برای معیارهای اخلاقی یا قانونی ارزشی قائل نیستند. این اختلال از مفهوم سایکوپاتی کلکلی سرچشمه گرفته است. سایکوپاتی نوعی تیپ شخصیت است که با چند ویژگی، مانند فقدان ندامت، خودمحوری شدید، فقدان بیانگری هیجانی، تکانشگری، و دروغگو بودن مشخص می شود. ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR جنبه های رفتاری را اضافه می کند که رفتارهای بی شرمانه و فریبکارانه را شامل می شود. نظریه های زیستی روی نابهنجاری های مغز، مانند نقایصی در قطعه های پیش پیشانی قشر مخ تأکید می کنند. از این عقیده که ساخت ژنتیکی در این اختلال نقش مهمی دارد، حمایت زیادی شده است. نظریه های روان شناختی بر این عقیده تاکید دارند که این افراد نمی توانند ترس یا اضطراب را احساس کنند یا هرگونه اطلاعاتی راکه به اهداف فوری آنها مربوط نیستند، پردازش کنند. دیدگاه های اجتماعی- فرهنگی روی خانواده، محیط اولیه، تجربیات اجتماعی شدن تأکید می کنند. کارشناسان، مواجهه دادن، مخصوصاً در گروه درمانی را به عنوان درمان توصیه می کنند.

پایان نامه:بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزم های دفاعی در دانشجویان

اختلال شخصیت مرزی با الگوی فراگیر کنترل تکانه ی ضعیف، خودانگاره ی بی ثبات، و خُلق و روابط ناپایدار مشخص می شود. نظریه ی زیستی جالبی بر تفاوت های مغز، مخصوصاً روی گذرگاه نورآدرنرژیک بیش از حد حساس تاکید می کند، که امکان دارد درنتیجه ی آسیب اولیه ایجاد شده باشد. نظریه های          روان شناختی، آسیب و سوء استفاده شدن در کودکی را عوامل زمینه ساز می دانند. دیدگاه اجتماعی- فرهنگی بر این احتمال تاکید می کنند که خیلی از افراد بعلت کاهش بهم پیوستگی در جامعه معاصر به این اختلال مبتلا می شوند. متخصصان بالینی برای درمان این اختلال، سعی می کنند بین حمایت و مواجهه دادن تعادل برقرار کنند. رفتاردرمانی دیالکتیکی لینهان، مولفه های پذیرش و مواجهه را دربردارد. برخی از متخصصان بالینی، همراه درمان روان شناختی، دارو را توصیه می کنند.

علاوه بر اختلال های شخصیت ضداجتماعی و مرزی که توجه زیادی را از نظر پژوهش و نوشته های بالینی به خود جلب کرده اند، هشت اختلال شخصیت دیگر هم وجود دارد. تشخیص اختلال شخصیت نمایشی برای افراد مقرر می شود که هیجان پذیری و توجه خواهی افراطی نشان میدهند، درحالیکه تشخیص اختلال شخصیت خودشیفته برای افرادی مقرر می شود که الگوی فراگیر خودبزرگ بینی، نیاز به تحسین، و فقدان همدلی نشان می دهند. اختلال شخصیت پارانوئید با سوءظن شدید به دیگران مشخص می شود. افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوید، الگوی کناره گیری از روابط و دامنه ی محدود ابراز هیجان در برخوردشان با دیگران نشان می دهند. آنهایی که به اختلال شخصیت اسکیزوتایپی مبتلا هستند، الگوی نارسایی های اجتماعی و میان فردی نشان می دهندکه با ناراحتی شدید از روابط نزدیک و کاهش توانایی در برقراری روابط نزدیک مشخص می شود؛ آنها به تحریف های ادراکی و رفتاری عجیب و غریب نیز دچار هستند. اختلال شخصیت اجتنابی با الگوی بازداری اجتماعی، احساس های بی کفایتی، حساسیت مفرط نسبت به ارزیابی منفی مشخص می شود. افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته نیاز شدید به مراقبت شدن دارند، که به رفتار سلطه پذیر و وابسته و ترس از جدایی مجر می شود. تشخیص اختلال شخصیت وسواسی با اشتغال به زیاده به نظم و ترتیب، کمال گرایی و کنترل ذهنی و میان فردی به قیمت انعطاف پذیری، گشاده رویی و کارآمدی مشخص می شود. باتوجه به اینکه درباره ی علت های اختلال های شخصیت تردید وجود دارد، متخصصان بالینی تلاش های خود را به جای اینکه بر ایجاد تغییر کلی متمرکز کنند، می کوشند تجربیات زندگی فعلی درمانجو را بهبود بخشند؛ درنتیجه، اغلب درمانگران برای اینکه بتوانند به نیازها و مشکلات خاص هردرمانجو پاسخ دهند، درمانها را بصورت فردی اجرا می کنند.

اختلال های مرتبط با رشد

اختلال های رشد فراگیر با چندین اختلال در زمینه های متعدد رشد (مانند تعامل اجتماعی، یا مهارت های ارتباطی) یا وجود رفتار، تمایلات و فعالیت های عجیب و غریب مشخص می شوند. شایع ترین این اختلال ها، اختلال اوتیستیک است که با اختلال شدید در توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران مشخص می شود. شواهدی که به الگوهای وراثت خانوادگی اشاره دارند، به علاوه تحقیقات مربوط به اندازه و ساختار مغز، از نظریه ای که اعلام می دارد اختلال های اوتیستیک علت زیستی دارد، حمایت میکنند. گرچه نظریه های روان شناختی نمی توانند علت های اختلال اوتیستیک را توجیه کنند اما این رویکردها در رابطه با مداخله ها، مخصوصاً آنهایی که ابزارهای لازم را برای تغییردادن رفتارهای ناسازگارانه ی افراد اوتیستیک در اختیار والدین و معلمان قرار می دهند، با ارزش هستند.

مجموعه ی دیگری از اختلال های مرتبط با رشد، از اختلال هایی تشکیل می شوند که با مشکلاتی در یادگیری، ارتباط، یا مهارت های حرکتی مشخص می شوند. اختلال یادگیری عبارت است از تأخیر یا نارسایی در مهارت تحصیلی که زمانی آشکار می شود که پیشرفت فرد در آزمون های استاندارد بطور قابل ملاحظه ای پائین تر از حدی است که سایر افراد قابل مقایسه از لحاظ سنی، تحصیلی و سطح هوش انتظار می روند.     اختلال های ارتباطی با اختلال در بیان یا درک زبان مشخص می شوند. نوع اصلی اختلال مهارت های حرکتی، اختلال هماهنگی حرکتی است که با اختلال بارز در رشد هماهنگی حرکتی مشخص می شود. اغلب         اختلال های مرتبط با این طبقات، مبنای عصب شناختی دارند که علت های آنها متفاوت است؛ مثلاً واردشدن آسیب هنگام رشد جنینی یا تولد یا آسیب جسمانی و اختلال جسمانی می توانند آنها را ایجاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *