بازی گروهی با بازیکنان دیگر.

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 6

جدیدترین تریلر بازیها

Olive Mathews

Olive Mathews

Olive Mathews

تیم ما

PUBG

  • نمونه 1
  • نمونه 2
  • نمونه 3

DOTA 2

  • نمونه 1
  • نمونه 2
  • نمونه 3

Assassins Creed

  • نمونه 1
  • نمونه 2
  • نمونه 3

ما می خواهیم شما را رها کنیم
خلاقیت با کمک شما

TOP Esports به لطف قوام و عملکرد اطراف خود در سال 2019 جایگاه سوم را در لیست ما گرفت. فقط تیم را تشکیل نداد.
Image
0
Twitch Streams
Image
0
Youtube Streams
Image
0
Event attend
Image
0
Tournament plays

بخشی از دنیای سایه باشید

به خبرنامه ما بپیوندید و خود را به روز کنید

Please insert your API key for mailchimp.