مقالات و پایان نامه ها

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار، درآمد سرانه

پياده01000.2780.226-متغيرهاي مستقلجمع گرايي01000.149-0.566 خويشتن داري01000.516-0.401 دينداري01000.576-1.618 همنوايي 01000.6430.023 اعتماد اجتماعي01000.062-0.006- رضايت از امکانات و تجهيزات ترافيکي01000.2250.354 کنترل اجتماعي01000.425-0.424 محروميت اجتماعي-اقتصادي01000.414-0.363 درحالت کلي معمولا چنانچه چولگي و کشيدگي در بازه ي(2،2-)نباشند داده ها از توزيع نرمال Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس شرم و گناه، مشاهده عمل

بستر اجتماعي در انتخاب نوع كنش اهميت دارد. از اين نظريات براي تبيين علل ناهنجاري ترافيکي عابرين پياده مي توان به سراغ سطح خرد رفت و ازمفاهيم فشار همسالان، نفوذ و الگوهاي نقش استفاده کرد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد درمورد راهبرد مناسب

عابرين؛آيا افراد ديگري در حال عبور در همان چراغ بودنديا خير؛شمار وسايل نقليه اي که در همان چهار راه در حال عبور بودند؛مدت زمان چراغ قرمز؛مدت زمان چراغ سبز؛اينکه آيا هنگامي که عابرين پياده مي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار انسان

توضيح واريانس انگيزه شامل 21 % براي متغير “ارزيابي پيامد رفتاري”، 16 % براي متغير “هنجارتوصيفي” و 51 % براي متغير “هنجاراخلاقي” بوده است و ساير متغيرها معنادار نبوده اند.عبور يا عدم عبور عابران پياده Read more…

By 92, ago