دانلود پایان نامه

عمومي نفوس ومسکن شهرستان پاکدشت ، 1385

4-1-10 وجه تسميه
در مورد نام پاکدشت نيز گفته مي شود در گذشته هاي بسيار دور، باتلاقي در اين محل بوده كه به علت آلودگي و داشتن پشه مالاريا و باتوجه به عدم پيشرفت بهداشت در آن زمان، باعث شيوع بيماري مالاريا در منطقه مي شده است. ازاين روبه نام “پلشت” (آلوده) از آن ياد مي شده است. اين شهرستان به استناد متون و اسناد تاريخي در گذشته به نامهاي پلاشرو پلدشت ومامازن که در شمال خاوري شهرستان پاکدشت واقع شده است و اهالي مي گويند مادر كريم خان زند در اين روستا زندگي مي كرده است و به همين جهت به مامازند هم معروف بوده ولي با توسعه و ترقي كنوني، ازسال 1367 اين اسامي منسوخ ونام پاکدشت به طور رسمي براي اين شهرستان انتخاب گرديد. بسياري ازروستاهاي پاكدشت نيز نامهاي باستاني دارند و به همين لحاظ اين شهرستان از نظر باستان شناسي داراي اهميت ويژه اي است نتايج بدست آمده از كشفياتي كه در طي سالهاي اخير صورت گرفته نشان مي دهد كه پاكدشت علاوه بر اهميت از لحاظ سابقه سكونت بشر، يكي از مراكز مهم تمدن ايران بوده بطوريكه اين دشت تاريخي كهن را در دل خود جاي داده است

4-1-11 سواد
براساس آمار سرشماري نفوس و مسکن سال 1385 ازمجموع جمعيت موجود دربخش مرکزي شهرستان پاکدشت تعداد 154448 نفر با سواد بوده و ازاين تعداد 71490 نفر زن و 82958 نفررا مردان تشکيل مي‎دهند.

جدول 4-4 تعداد باسوادان زن و مرد و درصد باسوادي بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
شرح
زنان
مردان
تعداد باسوادان
71490
82958
درصد باسوادي
29/46
71/53
منبع : مرکز آمار ايران ،نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسکن شهرستان پاکدشت ، 1385

4-1-12 صنعت و معدن-بازرگاني
در قسمت خاور پاكدشت، مسيررودخانه جاجرود داراي معدن شن و ماسه است كه به صورت مكانيكي مورد استخراج و بهره برداري قرار مي گيرد. يک معدن سنگ گچ واقع در شمال روستاي توچال و معدن سنگ آهک درجنوب روستاي مذكور وجود دارد كه توسط شركت كل معادن ايران استخراج و مورد بهره‎برداري است. وجود 4582 كارخانه و كارگاه توليدي در شهرستان از قبيل كارخانه پارچين و ديگر كارگاه‎هاي صنعتي وتوليدي و كوره هاي آجرپزي در منطقه، باعث اشتغال تعداد 32397 نفر شده است. كارخانه هاي صنعتي و كارگاه هاي توليدي پاكدشت؛ بخصوص كوره هاي آجر پزي و معادن شن و ماسه نقش عمده و موثري را در اقتصاد اين شهرستان و روستاهايي که در مجاورت کارخانه ها هستند ايفا مي‎کنند. به جز كارخانه هاي پارچين كه متعلق به سازمان صنايع دفاع مي باشد، فهرست بقيه كارگاه هاي توليدي و شركت هاي موجود به شرح زير است:
ملامين ايرامين، رنگ سازي ايفل، كارخانه نيوارد وهشتمين نور) درب و پنجره سازي (كارخانه سيم سازي، كارخانه هاي كفش، لاستيك سازي، آلومينيوم سازي و ريخته گري و كارخانه توليد ماكاراني و كارگاههاي صنعتي اكسايد، کوشش رادياتور، شيرآلات قهرمان ووجود گلخانه هاي فراوان و نياز به گلدان هاي سفالي، توليد اين گلدان ها به صورت دست ساز را در پاكدشت فعال كرده است. منبت، نازك كاري چوب، خراطي، سفالگري، سبدبافي، معرق، توليد كاشي هفت رنگ و كاشي معرق نيز در صنايع دستي اين شهرستان از رواج خوبي برخوردار است. اين شهرستان داراي غني ترين معادن در سطح استان تهران، بزرگترين نيروگاه برق جمهوري اسلامي ايران(نيروگاه سيکل ترکيبي شهداي پاکدشت) سد شهداي ماملو مي باشد. لازم به ذکر است که اين شهرستان هم اکنون عنوان بزرگترين صادر کننده گل و گياه کشور را نيز يدک مي کشد.
پيشرفت و توسعه پاکدشت در چند سال گذشته به صنعت نيز کشيده شده که اکنون بزرگترين شهر صنعتي کشور، شهر صنعتي عباس آباد، در شرق شهر شريف آباد شهرستان پاکدشت واقع گرديده و تبديل به بزرگترين قطب اشتغال صنعتي در استان تهران و استان سمنان شده است. شهرستان پاکدشت از درصد بالاي مهاجرت پذيري برخوردار گردد. نمايندگي مردم اين شهرستان در مجلس شوراي اسلامي برعهده ي فرهاد بشيري است. اين شهرستان معدن شن و ماسه و شهرک‌ها و ناحيه‌هاي صنعتي متعدد دارد. ????? هکتار اراضي قابل کشت که بطور کلي 4/12درصد از کل اراضي کشاورزي استان تهران را به خود اختصاص داده باعث شده تا ?? درصد از توليدات گل استان تهران دراين شهرستان کشت شود.

4-1-13 مهاجرت
شهرستان پاکدشت ازدرصد بالاي مهاجرت پذيري برخوردار است ولي آمار رسمي دقيقي در اين زمينه موجود نمي باشد. جمعيت مهاجر بدليل كم درآمد بودن و بالا بودن هزينه مسكن، به ناگزير در نقاط تجهيز نشده و ارزان پيرامون شهر سكونت مي كنند. به اين ترتيب با تمركز فقر در مناطق پيرامون خود و حاشيه‎نشيني گسترده گروه هاي كم درآمد در كنار حومه نشيني محدود اقشار مياني مواجهند.

4-1-14 تحليل وضع موجود پرورش گل و گياه در محدوده مورد مطالعه
توليد گل و گياه در شهرستان پاکدشت سابقه اي 75 ساله دارد.اکثر توليدکنندگان گل و گياه شهرستان قبلا در تهران و شهرستانها به پرورش گل و گياه مشغول بوده اند،اما بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي گل و گياه در شهرستان روز به روز گسترش يافته و در حال حاضر شهرستان پاکدشت با مساحتي حدود 900 هکتار پرورش گل و گياهان فضاي سبز و بذر و نهال و حدود 1000 نفر توليدکننده، بعنوان بزرگترين مرکز پرورش گل و گياه ايران محسوب مي شود..در حال حاضر بيشترين تنوع گل توليدي در شهرستان پاکدشت به شرح زير مي باشند:
آنتوريوم، آلسترومريا، ميخک، ليليوم، ژربرا، گلايول، مريم، زنبق، شب
بو، رز، داودي، ليسيانتوس و غيره مي‎باشد. همچنين به جزء گلهاي شاخه بريده در توليد گياهان فضاي سبز هم شهرستان پاکدشت توليد قابل توجهي را دارا مي باشد . شرکت تعاوني گل و گياه پاکدشت در سال 1378 توسط عده اي از توليدکنندگان گل و گياه شهرستان پاکدشت به ثبت رسيده است . اين شرکت با هئيت مديره جديد از تاريخ 15/1/1388 فعاليت گسترده و منسجم داشته و طي اين چند سال گذشته با کمک فرمانداري و جهاد کشاورزي شهرستان و اعضاي هئيت مديره توانسته خدمات قابل توجهي را به اعضاي توليدکننده خود ارائه نمايد.

4-1-14-1 تعداد و توزيع گلخانه هاي بخش مرکزي
براساس اطلاعات آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 تعداد 438 واحد گلخانه در اين بخش وجود داشته که در سال 1391 اين تعداد به 455 واحد افزايش يافته است. برهمين اساس تعداد گلخانه ها در سال 1392 به 461 واحد و در شش ماهه اول سال 1393 به 472 واحد افزايش يافته است. جدول( 4-5 )تعداد گلخانه هاي موجود در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-5 تعداد گلخانه هاي موجود در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
تعداد گلخانه
438
455
461
472
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

شکل 4-5 تعداد گلخانه هاي موجود در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

4-1-14-2 تعداد افراد شاغل در پرورش گل و گياه
براساس اطلاعات آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 تعداد 4986 نفر در اين بخش مشغول بکار بوده که در سال 1391 اين تعداد به 5112 نفر افزايش يافته است. برهمين اساس تعداد شاغلين در سال 1392 به 5148 نفر و در شش ماهه اول سال 1393 به 5229 نفر افزايش يافته است. جدول شماره (4-6 )تعداد شاغلين پرورش گل و گياهان زينتي در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-6 تعداد شاغلين پرورش گل و گياهان زينتي در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
تعداد شاغلين
4986
5112
5148
5229
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

شکل 4-6 تعداد شاغلين پرورش گل و گياهان زينتي در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

4-1-14-3 ميزان توليد گل و گياه
براساس اطلاعات آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 تعداد 537 ميليون شاخه گل در اين بخش توليد شده که در سال 1391 اين تعداد به 550 ميليون شاخه افزايش يافته است. برهمين اساس ميزان توليد گل و گياه در سال 1392 به 554 ميليون شاخه و در شش ماهه اول سال 1393 به 563 ميليون شاخه افزايش يافته است. جدول شماره(4-7) ميزان توليد پرورش گل و گياهان زينتي در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-7 ميزان توليد گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
ميزان توليد
537
550
554
563
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

شکل 4-7 ميزان توليد گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

4-1-14-4 ميزان فروش گل و گياه
براساس داده هاي آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 ميزان فروش گل و گياه در بخش مرکزي به مبلغ1218800 ميليون ريال بوده که در سال 1391 اين مبلغ به 1363200 ميليون ريال افزايش يافته است. برهمين اساس ميزان فروش گل و گياه در سال 1392 به 1487200 ميليون ريال و در شش ماهه اول سال 1393 به 660800 ميليون ريال رسيده است. جدول شماره (4-8) ميزان فروش گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-8 ميزان فروش يا درآمد گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
ميزان فروش
1218800
1363200
1487200
660800
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

شکل 4-8 ميزان فروش يا درآمد گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

4-1-14-5 ميزان سود حاصل از فروش گل و گياه
براساس داده هاي آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 ميزان سود حاصل از فروش گل و گياه در بخش مرکزي به مبلغ304700 ميليون ريال بوده که در سال 1391 اين مبلغ به 272640 ميليون ريال کاهش يافته است. برهمين اساس ميزان سود حاصل از فروش گل و گياه در سال 1392 به 223080 ميليون ريال و در شش ماهه اول سال 1393 به 66080 ميليون ريال رسيده است. جدول شماره (4-9) سود حاصل از فروش گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-9 ميزان سود حاصل از فروش گل وگياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
ميزان فروش
304700
272640
223080
66080
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

شکل 4-9 ميزان سود حاصل از فروش گل وگياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

4-1-14-6 ميزان صادرات و واردات گل و گياه
براساس داده هاي آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 ميزان صادرات گل و گياه در بخش مرکزي به 100000 گلدان بوده که در سال 1391 اين تعداد 92000 کاهش يافته است. برهمين اساس ميزان صادرات گل و گياه در سال 1392 به 45000 گلدان کاهش و در شش ماهه اول سال 1393 به 20000گلدان رسيده است. ازنظر واردات گل و گياه در سال 1390 ميزان واردات گل و گياه در بخش مرکزي 1100000 عدد بوده که در سال 1391 اين تعداد 1000000 کاهش يافته است. برهمين اساس ميزان واردات گل و گياه درسال 1392 به 800000 عدد کاهش و درشش ماهه اول سال 1393 به 310000 عدد رسيده است.جدول شماره (4-10) ميزان صادرات و واردات گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-10 ميزان صادرات و واردات گل و گياه در بخش
مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
ميزان صادرات
100000
92000
45000
20000
ميزان واردات
1100000
1000000
800000
310000
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

شکل 4-10 ميزان صادرات گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

شکل 4-11 ميزان واردات گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

4-1-14-7 تعداد گلخانه ها ي موجود در روستاهاي نمونه
براساس داده هاي آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 تعداد 395 واحد گلخانه در در روستاهاي نمونه اين بخش وجود داشته که درسال 1391 اين تعداد به 410 واحد افزايش يافته است. بر همين اساس تعداد گلخانه ها در سال 1392 به 415 واحد و در شش ماهه اول سال 1393 به 425 واحد افزايش يافته است. البته با توجه به مطالعات ميداني نگارنده مجموع گلخانه هاي در روستاهاي نمونه 472 واحد مي باشد.جدول شماره(4-11)تعداد گلخانه هاي موجود در روستاهاي نمونه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-11 تعداد گلخانه هاي موجود در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
تعداد گلخانه
395
410
415
425
درصد
90.18
90.11
90.02
90.04
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

با توجه به جدول فوق بيش از نوددرصد گلخانه هاي موجود در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت در 6 روستاي نمونه و مورد مطالعه در اين تحقيق قرار دارد. نمودار 4-12 درصد گلخانه هاي موجود در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

نمودار 4-12 درصد گلخانه هاي موجود در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

4-1-14-8 تعداد افراد شاغل پرورش دهنده گل و گياه در روستاهاي نمونه
براساس داده هاي آماري جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت در سال 1390 تعداد 4698 نفر در روستاهاي نمونه اين بخش مشغول بکار بوده که در سال 1391 اين تعداد به 4824 نفر افزايش يافته است. برهمين اساس تعداد شاغلين در سال 1392 به 4860 نفر و در شش ماهه اول سال 1393 به 4940 نفر افزايش يافته است. جدول شماره( 4-12) تعداد شاغلين پرورش گل و گياهان زينتي در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-12 تعداد شاغلين پرورش گل و گياهان زينتي در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
تعداد شاغلين
4698
4824
4860
4940
درصد
94.22
94.37
94.41
94.47
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

با توجه به جدول فوق بيش از 90 درصد شاغلين پرورش گل و گياهان زينتي در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت در روستاهاي نمونه بوده اند. نمودار 4-13 درصد شاغلين پرورش گل و گياهان زينتي در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

شکل4-13 درصد شاغلين پرورش گل و گياهان زينتي در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
4-1-14-9 ميزان توليد گل و گياه در روستاهاي نمونه
براساس داده هاي آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 تعداد 506 ميليون شاخه گل در روستاهاي نمونه اين بخش توليد شده که در سال 1391 اين تعداد به 520 ميليون شاخه افزايش يافته است. برهمين اساس ميزان توليد گل و گياه درسال 1392 به 529 ميليون شاخه ودر شش ماهه اول سال 1393 به 353


دیدگاهتان را بنویسید